maassluis.net   SUBMIT


  close
Interested in buying this domain?
Poeldijk 16.09.2020 - Op 4 augustus heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over inrichting van het Poeldijksepad.Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.InleidingOnze fractie is benaderd door een aantal omwonenden van het Poeldijks...